Werken met externen nu een stuk eenvoudiger

werken met externen makkelijker“Ik zie op de factuur van Loes van Dam dat zij op meerdere vestigingen ingezet wordt voor praktijklessen. Hebben we in beeld wat ze doet en hoeveel uur ze dit schooljaar totaal wordt ingezet?” Tessel, medewerker financiën, kijkt over haar computer naar haar collega Jaap, medewerker HR. ”Nee, dat weten we niet want de opdrachtomschrijving is niet compleet. We hebben ook nog geen VoG aangevraagd voor haar. Ik weet ook niet of ik nu wel of niet een bewijs van aansprakelijkheidsverzekering moet opvragen. We moeten daar duidelijke afspraken over maken. Nu weten we pas achteraf via facturen definitief wie waar ingezet wordt. Dat is niet goed”.

Is het voor jouw afdeling ook een uitdaging om overzicht te houden over welke externen het onderwijs inzet, waarvoor het onderwijs ze inzet en hoe vaak? Zijn er afspraken gemaakt over wanneer wel of niet een VoG aan te vragen? Is er een check op een aansprakelijkheidsverzekering gedaan? Is er een opdrachtomschrijving en voldoet deze aan de wettelijke eisen? Allemaal vragen die betrekking hebben op de inzet van het bedrijfsleven voor onderwijs.

De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is een thema dat op dit moment veel aandacht krijgt. De urgentie om actualiteit en aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs te verbeteren wordt landelijk gevoeld. Verbinding onderwijs en bedrijfsleven is een groot onderdeel van het bestuursakkoord. Kamerbrieven ter versterking beroepsonderwijs en arbeidsmarkt worden geschreven. Het thema voert de boventoon in het strategisch beleidsplan van iedere onderwijsinstelling.

Hoe geef je op een goede manier handen en voeten aan de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven wanneer er fiscale en financiële risico’s ontstaan vanwege wetgeving?

De afgelopen jaren heeft het onderwijs gezocht naar goede manieren om grip en overzicht te krijgen op het werken met bedrijven en zzp‘ers in het onderwijs. Binnen de kaders van de wet blijven blijkt niet eenvoudig. Er blijft een kans dat er een arbeidsrelatie ontstaat. Praktijk Experts biedt hiervoor de oplossing. Namelijk overname van opdrachtgeverschap.

Doordat de school het opdrachtgeverschap overdraagt wordt zij de derde partij. Dit houdt in:

1. Aanzienlijk minder financiële en fiscale risico’s voor de onderwijsinstelling

2. Onderwijsinstelling acteert binnen wet- en regelgeving

3. Volledige administratieve ontzorging. Praktijk Experts:

  • stelt goedgekeurde opdrachtomschrijving op
  • vraagt VoG aan
  • vraagt een uittreksel KvK aan
  • checkt ID
  • checkt btw-nummer
  • vraagt kopie polis aansprakelijkheidsverzekering op

4. Didactische en pedagogische trainingsaanbod voor de zzp’er

5. Onderwijs krijgt ruimte om de ambities verder vorm te geven

Praktijk Experts is opgericht door Jennifer Wessels Boer. Door haar ervaring als teamleider en directeur in het beroepsonderwijs weet zij wat er nodig is om op een goede manier om te gaan met de inzet van externen in het onderwijs. Haar missie is om het aandeel begeleide onderwijstijd door of op het bedrijfsleven te vergroten. Wat Praktijk Experts biedt is op een prettige manier samenwerken door korte lijnen en daadkracht. Dit met als resultaat iemand op afstand die voor de school overzicht en risicoloos werken met het bedrijfsleven creëert.

Heeft u ook niet het overzicht dat u zou wensen? Twijfelt u of u voor alle zzp‘ers de juiste documentatie heeft? Loopt uw onderwijsinstelling daardoor risico? Praktijk Experts komt graag langs om de mogelijkheden verder met u te bespreken.