Werken met externe experts

Onder een externe expert verstaan wij een expert uit het bedrijfsleven die, naast werken in het bedrijfsleven, van betekenis wil zijn voor het onderwijs. Dit kan op verschillende manieren. De meest voorkomende zijn:

  1. Op school waarbij een 2e graads bevoegd docent op afstand beschikbaar is voor vragen
  2. Zelfstandig met een groep studenten op het bedrijf

Studenten zijn extra gemotiveerd dankzij de actuele voorbeelden die externe experts bieden. Vooral dankzij de successen en fouten waar zij over vertellen en de innovaties die zij toelichten.

PraktijkExperts zorgt door het werven van de juiste mensen dat de school binnen wet- en regelgeving blijft en toch vernieuwingen uit de praktijk borgt in het curriculum.

Ik ben een expert
Ik zoek een expert

Resultaat

De expert staat voor de groep:

  • Het vinden van de juiste praktijkmensen met hart voor onderwijs

  • Ontzorgen door overname van het wervingsproces van de school

  • Duidelijke afspraken met de expert zijn gemaakt

  • Eventuele risico’s zijn in kaart en afgedekt

  • Onderwijs is actueler en aantrekkelijker