Martin, docent Techniek, heeft aan de binnenkant van de kaft van zijn agenda 6 namen met telefoonnummers staan. Deze namen zijn van mensen uit zijn netwerk die ervaring hebben met techniek en/of die het leuk vinden om groepen te begeleiden bij activiteiten. Drie van de namen zijn van oud collega’s van Martin, twee zijn van stagebieders waar hij in de loop van de tijd een goede relatie mee heeft opgebouwd. Eén komt uit zijn persoonlijke netwerk.

Regelmatig belt Martin een van hen op om hem te ondersteunen bij lessen of activiteiten. “Het helpt me enorm om samen met iemand te werken. Zeker bij dit type leerling. Het zijn veelal jongens en echte doeners. Door deze extra ogen en oren voel ik meer ruimte om verdieping te bieden, in gesprek te gaan of even te observeren.”

De afspraken die zijn gemaakt met de contacten van Martin lopen via een vrijwilligersvergoeding. Dit is geen salaris maar meer een blijk van waardering. Door op een goede manier deze vergoeding in te zetten hoeft geen rekening gehouden te worden met loonbelastingen en premies. De vergoeding is zowel onbelast voor opdrachtnemer als voor opdrachtgever. Veelal ook niet met btw. Een hele aantrekkelijke wijze van werken met externen dus.

De voordelen van inzet van vrijwilligers zijn onder andere verlichting bij het interne docententeam, dat concrete taken uitbesteed worden, de lage kosten en vaak zijn vrijwilligers flexibel en op korte termijn in te zetten.

Iemand is een vrijwilliger als hij/zij niet in dienst is, de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en de tijd die het kost, de onderwijsinstelling is vrijgesteld van winstbelasting en als de medewerker de werkzaamheden niet beroepsmatig doet. Ook bijstandsgerechtigden komen in aanmerking voor de vergoeding.

Werkzaamheden die onder de vrijwilligersvergoeding kunnen vallen zijn bijvoorbeeld:

  • Raad van toezichtleden
  • Bestuursleden
  • Hulp in de tuin of bij de schoonmaak
  • Surveillanten
  • Assistentie bij praktijklessen
  • Assistentie bij examens
  • Begeleiding bij excursies of bedrijfsbezoeken

De afspraken omtrent de vergoeding

  • Maximaal € 1700 per jaar (dit was in 2018 €1500) en
  • Maximaal € 170 per maand (dit was in 2018 €150) en
  • Maximaal ongeveer € 5 uur (dit was in 2018 €4,50).

Bovenstaande geldt voor personen van 21 jaar en ouder (vanaf medio 2019; in 2018 was dit vanaf 23 jaar). Het maximum gaat om het totaal. Dus incl. reiskosten en presentjes.

Punten van aandacht

Wanneer een vrijwilliger een langere periode structureel werkzaamheden verricht, is het vanuit fiscaal oogpunt goed om een overeenkomst op te stellen waarin expliciet staat dat het om vrijwilligerswerkzaamheden gaat.
Stem de verwachting van beide partijen goed af om teleurstelling te voorkomen.
Zorg voorafgaand aan de werkzaamheden voor een recente VoG.
De onderwijsinstelling hoeft de vergoeding niet door te geven aan de belastingdienst. Lees hier alle informatie rond vrijwilligersvergoedingen.

Martin heeft met alle 6 zijn contacten goede afspraken inmiddels. Dat is ook zo gegroeid geeft hij aan. “Ik ben klein begonnen. Eerst met 1 persoon die ik af en toe belde. In de loop van de tijd is dat meer geworden. Alle 6 vinden ze het super als ik ze vraag. Het geeft hen energie en mij ook. Soms is een appje al voldoende en staan ze dan de volgende dag voor me klaar. Ik ben er heel blij mee”.

Met name binnen het PO wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Waarom in het vo en mbo in verhouding veel minder? Heeft het met de grootte te maken? Met de doelgroep? Of de meer regionale functie? Ik ben er benieuwd naar, dus wie het weet mag het me zeggen!

Heb je vragen of vind je het prettig om samen met een ervaringsdeskundige te sparren over het werken met externen? PraktijkExperts denkt graag mee. Bel 0522 – 70 02 84 of mail voor een afspraak info@praktijkexperts.nl