Samenwerking bedrijfsleven

De verbinding tussen school en bedrijfsleven wordt steeds belangrijker. Gelukkig is iedereen het hierover eens. Om de aansluiting van de opleiding met de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te laten verlopen en studenten klaar te maken voor hun plek in de maatschappij is het nodig dat opleidingen en bedrijven samenwerken. Dit kan door middel van verschillende onderwijsconcepten te implementeren waarin het bedrijfsleven een grote rol speelt.

PraktijkExperts ondersteunt bij totstandbrenging van blijvende samenwerkingen. Groot denken klein beginnen is hierbij de kracht. En natuurlijk gewoon dóen. Onderwijs organiseren op en door het bedrijfsleven. Is er een volledige win-win situatie denkbaar of gaat de school het bedrijfsleven voor een deel vergoeden? PraktijkExperts durft te stellen dat alle bedrijven deuren openen wanneer wensen en afspraken vooraf goed zijn afgestemd.

“De eerste kennismaking gaf me gelijk het vertrouwen om de opdracht over te dragen. PraktijkExperts vraagt door, schrijft mee, vat samen en koppelt naderhand terug. De opdracht en verwachting was daardoor vooraf heel duidelijk. Gedurende het proces werd ik pro actief op de hoogte gehouden.”

Eimert Fikse, Directeur onderwijs Zone.College

Resultaat

Het opzetten van een blijvende samenwerking tussen school en bedrijfsleven:

 • Wederzijdse belangen zijn bij elkaar gebracht en een win/win situatie is gecreëerd

 • Het aanbod van het bedrijfsleven is helder

 • Er zijn duidelijk afspraken gemaakt tussen beide partijen

 • Vernieuwingen krijgen een plaats in het onderwijscurriculum

 • Het onderwijs wordt een stuk actueler en aantrekkelijker

In 6 stappen naar een blijvende samenwerking

 • De behoefte het onderwijs is in kaart gebracht
 • Het regionale bedrijfsleven is in beeld

 • Onderwijs en bedrijfsleven zijn met elkaar in gesprek

 • Er wordt gewerkt aan een win/win situatie

 • Ondertekenen intentie of samenwerkingsovereenkomst

 • Start samenwerking

Idealiter brengen we eerst de behoefte van het regionale bedrijfsleven in beeld om van daaruit de vraag van uit het onderwijs toepasbaar te maken.

Binnen twee weken van gedachte tot concrete afspraken
Samen met het onderwijsteam en de verantwoordelijke schoolleider werken we aan het totstandkomen van blijvende samenwerking. Gemiddeld genomen is dit prima te realiseren in enkele weken en zal het per samenwerking van PraktijkExperts ongeveer 3 dagdelen vragen.