Hoe gaat het nu met PraktijkExperts? De 5 meestgestelde vragen

1. Wat voor bedrijf is PraktijkExperts?
PraktijkExperts is opgericht door Jennifer Wessels Boer die in haar eigen praktijk als schoolleider heeft ervaren hoe moeilijk het is om opleidingen actueel te maken. Daar wilde ze iets aan doen en nu is het haar missie om hier andere scholen bij te helpen.

PraktijkExperts is een adviesbureau voor beroepsonderwijs. Een innovatieve partner die scholen helpt om het onderwijs actueler en aantrekkelijker te maken door meer samen te werken met het bedrijfsleven. Een partner die qua wetgeving weet wat kan en mag. Een partner die groot denkt en klein begint met praktische acties die de student direct voordeel bieden. Om enkele voorbeelden te noemen: door experts te zoeken die studenten bij keuzedelen begeleiden (bijv. bij Nordwin College), door samenwerkingen te initiëren waardoor studenten op de bedrijven les krijgen (bijv. bij Zone.college) of door intern te ondersteunen bij het inrichten van de processen rondom het werken met externen (bijv. bij Summa College).

Uit eigen ervaring weten we dat het lastig is om vernieuwingen te borgen in het curriculum en we zien veel kansen voor het bedrijfsleven om hieraan bij te dragen. Onze missie is dat in 2025 50% van het beroepsonderwijs op of door het bedrijfsleven wordt vormgegeven.

2. Hoe gaat het nu na bijna een schooljaar?
Het gaat goed! Inmiddels weten 7 verschillende instellingen ons te vinden voor ondersteuning bij de verbinding met het bedrijfsleven. Sinds de start in september 2018 is veel gebeurd.

We voerden mooie opdrachten uit vanuit diverse behoeftes die allemaal gingen over het actueler en aantrekkelijker maken van de opleidingen. Het was in eerste instantie best even zoeken (en een geregel om alles goed op te starten) maar na driekwart jaar is het steeds duidelijker wat de behoefte van de scholen is en wat PraktijkExperts hierbij kan betekenen.

3. Wat doen jullie dan precies?
Veel onderwijsinstellingen worstelen met aansluiting vinden met het bedrijfsleven, onduidelijke interne processen en het ontbreken van een poule flexibele experts. Op basis hiervan biedt PraktijkExperts drie soorten ondersteuning:
Samenwerking met het bedrijfsleven: we weten welke kansen wetgeving biedt om allerlei onderwijsconcepten op of door het bedrijfsleven plaats te laten vinden. We brengen wederzijdse belangen in kaart, creëren win-win situaties en zorgen met glasheldere afspraken voor blijvende samenwerkingen.

De interne basis op orde: we stemmen het HR beleid en het onderwijsbeleid van af op het werken met experts en bedrijven. We zorgen ervoor dat alle partijen precies weten wat kan en mag zodat samenwerking makkelijk op gang komt.

Werving van de hybride docent*: we zorgen dat de juiste expert voor de groep komt te staan. We hebben ervaren dat studenten extra gemotiveerd zijn door de actuele voorbeelden die hybride docenten geven. Zo neemt expert Jan Roelof Meesters zijn eigen cijfers mee wanneer hij met studenten niveau 4 werkt aan een optimalisatieplan. De successen en fouten waar experts vanuit ervaring en met gevoel over vertellen spreken de studenten erg aan evenals de innovaties die zij laten zien en toelichten.

4. Welke vragen stellen scholen dan zoal?
Hierbij voorbeelden van ondersteuningsvragen die we ontvangen:

  • Kunnen jullie helpen bij het initiëren en implementeren van nieuwe onderwijsconcepten die voor een groot deel op bedrijven plaatsvinden?
  • Welke experts uit ons regionale bedrijfsleven kunnen een reeks lessen aanbieden?
  • Hoe borgen we beroepsinnovaties in het curriculum?
  • Willen jullie helpen bij het initiëren van samenwerkingen en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten?
  • Hoe maken we de interne processen rondom het werken met externen helder?
  • Hoe kunnen we de ruimte binnen wet- en regelgeving volledig benutten?
  • Op welke manieren kunnen we de kwaliteit monitoren bij het werken met experts en bedrijven?
  • Willen jullie de stand van zaken per opleiding in beeld brengen zodat we van daaruit ambities kunnen bepalen?

5. Kunnen scholen dat dan niet zelf?
Uit ervaring weten we dat het voor docenten en schoolleiders ingewikkeld is om prioriteit te geven aan de verbinding met het bedrijfsleven en het actualiseren van onderwijs. Dit komt voor een deel door de waan van de dag die velen in de ‘regelgreep’ heeft. De mensen die er goed in zijn hebben vaak al veel op hun bord. Daarbij is het voordeel van externe ondersteuning dat deze onafhankelijk is, ideeën meeneemt vanuit andere opdrachtgevers en veel expertise heeft doordat zij zich volledig richt op het thema.

* de hybride docent volgens PraktijkExperts: een expert die werkzaam is in het bedrijfsleven en die hiernaast van betekenis wil zijn voor het beroepsonderwijs. De meest voorkomende manieren zijn: 1. op school onder verantwoordelijkheid van een 2e graads bevoegde docent die op afstand beschikbaar is en 2. zelfstandig met een groep studenten op het bedrijfsleven.

Kan PraktijkExperts ook voor uw organisatie van betekenis zijn? Neem contact op dan sparren we over de mogelijkheden. Bel 0522-700284 of mail voor een afspraak jennifer@praktijkexperts.nl