Organiseren werkt!

Het is geen geheim, ik ben een voorvechter van onderwijs bij, en het liefst ook door, het bedrijfsleven. Als meer lessen bij bedrijven plaatsvinden en meer externe experts worden ingehuurd om les te geven, komt de rol van ondersteunende medewerkers op scholen er anders uit te zien. HR bijvoorbeeld: je wilt als school dat de HR-medewerker meer een businesspartner is. Een businesspartner van een onderwijsteam. Als onderwijs en HR goed samenspelen schakel je simpel en snel met externe experts en met bedrijven. Het is op deze manier eenvoudig om per situatie de inzet te bepalen. Hier bedoel ik mee de keuze tussen een arbeidsovereenkomst, iemand als ondernemer inhuren, als particulier of als vrijwilliger. Dit soort processen bevorderen op dit moment binnen veel scholen de samenwerking met het bedrijfsleven niet.

Samenspel
Naast het samenspel tussen onderwijs HR is er nog een samenspel. Die tussen de docenten en de leidinggevende. Want wie doet wat? Wie gaat op zoek naar externe experts, wie stemt af met de HR partner? Het meest efficiënt zou zijn als de docenten dit doen. Dan heeft de externe één vast aanspreekpunt waarmee hij zowel de inhoud en planning van de lessen afstemt als andere organisatorische afspraken. Ook scheelt het een hoop bureaucratisch papierwerk wanneer de lijn naar HR kort is. Veel van de formulieren kunnen de prullenbak in, want een telefoontje is snel gepleegd als je weet wie je hebben moet. De meeste scholen zijn nog niet zo ver om de afstemming tussen HR en onderwijs al bij docenten te leggen. Voordat dit kan, moeten basisafspraken en kaders eerst worden afgestemd en inzichtelijk zijn voor iedereen. Als de afspraken nog niet helder zijn, levert het vertraging en irritatie op. Dat frustreert de ambitie om meer met bedrijven en externe experts te werken.

Wanneer de school wel kiest om docenten alles rondom externen te laten coördineren, hebben docenten mandaat en financiële duidelijkheid nodig. Met financiële duidelijkheid en mandaat kunnen zij bepalen welke externe expert zij waarvoor inzetten en wanneer. Docenten moeten vlot kunnen schakelen, zodat zij in kunnen spelen op situaties en ook ad-hoc extra hulp kunnen invliegen als dat nodig is. Uiteraard blijft de leidinggevende van het onderwijsteam eindverantwoordelijk.

Driehoek met korte lijnen
De praktijk is weerbarstiger dan deze column. En niet iedereen die dit leest, heeft de macht of kracht om een verandering door te voeren. Maar wat zou het helpen om het samenspel tussen de drie partijen; docenten, HR-medewerker en schoolleider goed in te richten. Dat alle drie precies weten wat kan, mag en moet. Eén duidelijk en eenvoudig proces met de kortst mogelijke lijnen. Een proces binnen minimale wetgeving. Een proces waarmee de juiste keuzes gemaakt worden die goed uit te voeren zijn binnen de dagelijkse onderwijspraktijk.

Moeilijk is het niet. Het is een kwestie van organiseren. Want organiseren werkt. En laat PraktijkExperts nou net daar heel goed in zijn.

Wil je meer weten over het inrichten van het samenspel tussen onderwijs, HR en schoolleiding? Vraag gerust informatie op. Bel 06 21854856 of mail voor een afspraak jennifer@praktijkexperts.nl