Ondernemer voor de klas. Das toch logisch?

Studenten zitten rechtop op hun stoel met hun pen in de hand en papier voor zich op tafel. Ze maken aantekeningen en luisteren aandachtig naar Jan Roelof die vertelt over de veranderingen die hij in zijn boerenbedrijf doorvoert en waarom hij deze keuzes maakt. Hij heeft jaarcijfers uitgedeeld om studenten te laten zien op welke cijfers hij zijn keuzes baseert. Ook onderbouwt hij zijn ambities voor komend jaar met behulp van deze cijfers. Jan Roelof is in het dagelijks leven zowel boer als manager bij de Rabobank. Thuis op zijn bedrijf heeft hij een personeelslid die het bedrijf beheert. Het beroepsonderwijs heeft hem gevraagd een lessenreeks te verzorgen voor studenten Veehouderij. Jan Roelof begeleidt de studenten bij het opstellen van een optimalisatieplan. Door zijn ervaring in de belevingswereld van de studenten kan hij actuele voorbeelden geven. Hij spreekt de taal van de student en stelt kritische vragen.

Direct uit de praktijk

Jan Roelof heeft geen onderwijsbevoegdheid. Een van de docenten is zijn contactpersoon en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Deze lessenreeks beslaat 15 weken een dagdeel van drie uur. Wekelijks koppelt Jan Roelof terug hoe de ochtend verlopen is. Ook heeft hij dan de gelegenheid om vragen te stellen en te sparren over de inhoud van de volgende keer. Hij heeft van de school de opdracht gekregen bepaalde werkprocessen vanuit het kwalificatiedossier te behandelen. Het materiaal en de planning heeft hij zelf opgesteld.

Geen zorg voor de school

Met de school heeft Jan Roelof een uurtarief afgesproken inclusief tijd voor voorbereiding en nazorg. Zijn factuur stuurt hij echter niet naar de school. De school heeft ervoor gekozen het opdrachtgeverschap te verleggen zodat zij zelf de derde partij worden en het risico op arbeidsrelatie verkleinen. Dit heeft te maken met het aantal uur dat Jan Roelof wordt ingezet. Hoe meer uren hoe groter de kans dat de belastingdienst de verhouding tussen de ondernemer en de school als arbeidsrelatie gaat zien. De partij die het opdrachtgeverschap heeft overgenomen heeft een VoG aangevraagd, een modelovereenkomst van de belastingdienst opgesteld en zij hebben ervoor gezorgd dat een bewijs van aansprakelijkheidsverzekering in hun bezit is. Op deze manier loopt de school geen risico om door de Belastingdienst achteraf aangeslagen te worden voor werkgeverslasten. De school ontvangt enkel vooraf een offerte en maandelijks een factuur voor de geleverde dienst. Verder zijn er geen administratieve handelingen meer nodig.

Studenten met plezier naar school

De studenten hoeven we niet te vragen wat zij willen. Zij zijn duidelijk in waar hun voorkeur naar uit gaat. Iemand uit de praktijk. Iemand die op de hoogte is van actuele wet -en regelgeving en gepassioneerd vertelt over zijn vak. Zij komen met plezier naar school de dagen dat Jan Roelof er is en zijn echt tevreden. En dan is toch waar je als school uiteindelijk voor doet?