Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft samen met onderwijs en bedrijfsleven een experiment opgezet. Dit experiment biedt de mogelijkheid om een regionale invulling te geven aan bestaande kwalificaties in het mbo. Studenten, docenten en (regionale) bedrijven werken samen aan een beroepsopleiding die past in de behoefte van de regio.

Scholen die meedoen mogen daarbij zelf een deel van de opleiding inrichten. Het doel is te onderzoeken of de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd door op deze manier opleidingen te ontwikkelen. Scholen kunnen tot 1 april 2019 aangeven of ze willen meedoen met het experiment. Wil je meedoen? Kijk dan hier om je aan te melden.