De interne basis op orde

Vanuit onderwijsteams komt steeds vaker de vraag naar flexibele experts uit het bedrijfsleven. Veel scholen ervaren het werken met externen echter als onoverzichtelijk en onduidelijk. Dit heeft te maken met de mogelijke juridische risico’s, de veranderende wet- en regelgeving maar ook doordat schoolleiding en HR samen de processen nog niet goed hebben ingericht.

PraktijkExperts helpt bij het maken van de juiste keuzes en zorgt dat processen helder in beeld zijn gebracht.

Resultaat

Afstemmen van HR- en onderwijsbeleid op het werken met externen. Alle partijen weten wat kan en mag zodat samenwerking makkelijk op gang komt:

  • Het is helder en duidelijk welke interne afspraken zijn gemaakt

  • Drempel om te werken met buiten is verlaagd waardoor de samenwerking van start kan

  • Voor een ieder helder en inzichtelijk wie verantwoordelijk is

  • De processen zijn op orde waardoor mogelijke risico’s afgedekt zijn

In 3 stappen de interne basis op orde

Het is van belang dat de basis op orde komt. Er komt wel wat bij kijken maar het is goed te doen als je weet welke stappen je moet zetten.

  • In samenspraak met de verantwoordelijke spelers stemmen we het gewenste resultaat af

  • Benodigde veranderingen bepalen en bewaken wat reeds goed loopt

  • Advies uitbrengen ondersteuning van het schrijfproces en vervolgens vaststellen van het nieuw te voeren beleid

In 1 maand van kennismaking naar implementatie

Samen met HR adviseurs en de verantwoordelijke schoolleider werken we aan de door te voeren verandering. Gemiddeld genomen is dit prima te realiseren binnen een maand en zal het van PraktijkExperts ongeveer 4 dagdelen vragen.