Over ons

PraktijkExperts maakt zich druk over de kwaliteit van het beroepsonderwijs. De mensen van PraktijkExperts komen uit het onderwijsveld en weten hoe ze kunnen helpen. Ze weten uit ervaring hoe lastig het is om tijd en energie te steken in zaken die écht belangrijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Strategische zaken die gericht zijn op de omgeving van de school en de toekomst van de studenten. Met name voor beroepsgericht onderwijs is samenwerken met het bedrijfsleven in de regio van groot belang. Door samen te werken sluit onderwijs aan bij dat wat de markt vraagt.

Bij deze opdracht kunnen scholen best wat hulp gebruiken. Dit is de reden dat het adviesbureau PraktijkExperts is gestart.

Strategische partner voor innovatief onderwijs

Inmiddels bestaat het adviesbureau uit een team van 6 medewerkers. PraktijkExperts zorgt voor experts voor de groep, de interne processen op orde en de juiste afspraken met de bedrijven om het toekomstig beroep goed te leren. Hierdoor wordt onderwijs actueel en innovaties een vast onderdeel van het curriculum. Dit doen wij door bij elkaar te brengen wat bedrijfsleven en wat onderwijs vraagt en vice versa.

We zijn voortdurend op zoek naar win-win situaties. En die vinden we altijd! Kan PraktijkExperts ook voor uw organisatie van betekenis zijn? Neem contact op dan sparren we over de mogelijkheden. Bel 0522-700284 of mail voor een afspraak info@praktijkexperts.nl

Initiatiefnemer van PraktijkExperts is Jennifer Wessels Boer.

Missie PraktijkExperts

In 2025 wordt 50% van het beroepsgerichte onderwijs aangeboden in samenwerking met het bedrijfsleven.