Pieter baalt, hij had graag Leonie ingezet voor het keuzedeel Duurzaamheid maar omdat Leonie een zzp’er is geeft HR hier geen toestemming voor. Zonde, want juist Leonie kan met haar duurzame bedrijfsvoering interessante voorbeelden uit de praktijk geven. Vorig jaar waren studenten hier heel tevreden over. Door het aangepaste beleid van HR behoort haar inzet niet meer tot de mogelijkheden.

Uit de brief van minister Koolmees aan de kamer eind november ‘18 blijkt dat er tot 2021 geen vervanging komt voor de Wet DBA. Hierdoor blijft schijnzelfstandigheid voorlopig nog een thema. Het is veel in het nieuws, schijnzelfstandigheid. Het staat voor het grijze gebied tussen een arbeidsverhouding en zelfstandigheid, en wordt soms gezien als vorm van sociale fraude. Wanneer is er wel en niet sprake van en wat betekent dit voor het beroepsonderwijs?

Volgens de belastingdienst is er sprake van een arbeidsverhouding indien alle 3 onderstaande aspecten aanwezig zijn:

  1. Loon; geldbedrag dat n.a.v. de verrichte werkzaamheden wordt betaald
  2. Gezagsverhouding; werknemer staat in dienst van de werkgever, medewerker moet aanwijzingen/instructies opvolgen, legt verantwoording af.
  3. Persoonlijke arbeid; werknemer moet zelf de overeengekomen arbeid verrichten. Vervanging alleen mogelijk met instemming van de werkgever.

De ruimte voor beroepsonderwijs om externen in te zetten voor onderwijs, ontwikkeling of examinering zit in het 3e aspect: persoonlijke arbeid.

Modelovereenkomst

Door te werken met een modelovereenkomst maak je inzichtelijk dat er geen sprake is van een (fictief) dienstverband. Er zijn 2 varianten ingediend door de MBO raad en goedgekeurd door de belastingdienst:

  • Variant 1: geen gezagsverhouding
    Zelfstandige uitvoering van de werkzaamheden, naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Zzp’er gaat over pedagogisch-didactische keuzes (het hoe v/h onderwijs) en over de inhoud van de lesstof (het wat v/h onderwijs). Vervanging alleen wanneer onderwijs daarmee instemt.
  • Variant 2: vrije vervanging
    ZZP-er is vrij om zich te laten vervangen. Zzp’er blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit v/h afgesproken resultaat. Onderwijs kan zzp’er aanwijzingen geven over de wijze waarop de opdracht gerealiseerd moet worden. Zzp’er voert de opdracht uit met inachtneming van gestelde eisen en kaders onderwijsprogramma. Vervanger(s) kunnen worden geweigerd op grond van kwalificaties (bijv. VoG en diploma) als deze zijn opgenomen in de overeenkomst.

Door de modelovereenkomst Vrije vervanging te kiezen wordt een arbeidsverhouding voorkomen. Dit model biedt tevens de mogelijkheid voor onderwijs om kaders te stellen. Let wel, voorwaardelijk is dat de externe specifieke expertise toevoegt.

Specifieke expertise
Belastingdienst ziet doceren als de kernactiviteit van de instelling en daarom achten zij het onwaarschijnlijk dat docenten anders dan in dienstverband werkzaam kunnen zijn tenzij er sprake is van inhuur van specifieke expertise en/of praktijkervaring ten behoeve van het onderwijs gericht op de beroepscontext.

Hoe zit het dan met het feit dat ze in een rooster staan en dat ze een bepaalde onderwijsinhoud moeten overbrengen?
Bij het model Vrije vervanging maakt de onderwijsinstelling afspraken over het resultaat dat de zzp’er dient op te leveren met inachtneming van gestelde eisen en kaders van het onderwijsprogramma.

Als Piet dit had geweten dan had hij HR hierop kunnen wijzen en had Leonie gewoon haar bijdrage aan actueel onderwijs kunnen leveren.

Hier vind je de link naar de goedgekeurde modelovereenkomst.

Heb je vragen of vind je het prettig om samen met een ervaringsdeskundige de werkwijze onder de loep te nemen? PraktijkExperts denkt graag mee. Bel 0522 – 70 02 84 of mail voor een afspraak info@praktijkexperts.nl