Best practice Varkenshouderij in de regio

“Ik weet gewoon niet hoe ik die jongens beter kan bedienen.” Het is januari 2019 en Brigitte Kok, docent Varkenshouderij bij Zone.college locatie Doetinchem, baalt enorm. Meerdere studenten geven aan te stoppen met hun opleiding. Ze zijn niet tevreden. Ze geven aan dat de inhoud niet aansluit bij datgene waar ze voor gekozen hebben. Ze zitten bij studenten van andere opleidingen in de klas en er komen thema’s aan bod die voor hen minder relevant zijn. Brigitte begrijpt het. Ze heeft op verschillende manieren geprobeerd verdieping te bieden, maar door het kleine aantal studenten en de manier waarop de opleiding is georganiseerd, is dit niet eenvoudig. Ze heeft het gevoel dat ze tekort schiet. En dat voelt niet fijn. Ze deelt haar frustratie met directeur mbo, Eimert Fikse, en vraagt hem mee te denken.

Eimert is al jaren voorvechter van meer samenwerken met het bedrijfsleven. Hij ziet een kans en bespreekt met Brigitte de optie een onafhankelijke derde het gesprek met ondernemers in de regio aan te laten gaan. De opdracht is te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de opleiding meer samen met de ondernemers vorm te geven. Eimert benadert PraktijkExperts dit op te pakken.

De opdracht is helder; breed en open, dat wel, maar van daaruit is juist alles mogelijk. Na een telefoontje met de landelijke vereniging van Varkenshouders heeft PraktijkExperts twee namen van ondernemers die bekend staan om hun toekomstgerichtheid en betrokkenheid. Ze begeleiden al jaren stagiairs en pakken dit serieus op. Prima redenen om het gesprek aan te gaan. De gesprekken verlopen positief. De bedrijven zien de urgentie om mede-aanbieder te zijn. De ontwikkelingen in de sector gaan zo snel dat het voor een docent van een school niet bij te benen is. En de werkomgeving is voor een school niet na te bootsen. De ondernemers geven aan dat ze bereid zijn om te investeren. Investeren door hun bedrijf open te stellen, door een theorieruimte in te richten en door zelf beschikbaar te zijn als externe expert voor de klas.

Iedere ondernemer verwijst PraktijkExperts door naar een collega die een vergelijkbare reactie geeft. De warme aanbeveling is prettig en helpt. Na een aantal gesprekken heeft PraktijkExperts zes representatieve en toekomstgerichte ondernemers bereid gevonden om als samenwerkingspartner een BOL opleiding niveau 3 en 4 vorm en inhoud te geven. De bedrijven zijn divers en de eigen rol die de ondernemer voor zichzelf ziet, verschilt qua grootte en dat is prima.

Brigitte en PraktijkExperts schrijven samen op een A4 welke kansen zij zien. Daarbij maken ze een grove begroting zodat ze kunnen overzien of het plan binnen de reguliere bekostiging blijft. Het gesprek dat volgt en waar Eimert, enkele andere docenten en een onderwijskundige bij zijn, verloopt heel positief. Iedereen is nu op de hoogte, ze hebben mandaat (gepakt) en zijn vol energie.

Zes maanden later start de vernieuwde opleiding ‘Varkenshouderij in de regio’ met meer studenten dan ooit tevoren. Het nieuws heeft zich al verspreid. Deze opleiding biedt 80% van de begeleide onderwijstijd aan op de bedrijven. Een groot deel hiervan begeleidt de ondernemer of medewerker van het bedrijf de groep zelfstandig.

Wil je meer informatie over deze opleiding? Vraag gerust informatie op. Bel 06 21854856 of mail voor een afspraak jennifer@praktijkexperts.nl